GDPR

Integritetspolicy

Vi på Östarps Gästgivaregård vill att alla våra gäster skall vara trygga med att vi hanterar era personuppgifter på ett tryggt och korrekt vis.

Från och med 25 maj 2018 träder den nya lagen GDPR i kraft. Denna lag gör det lättare för privatpersoner att kunna styra vilka uppgifter som lagras om dem och rätten att kunna få veta vilka personuppgifter som finns lagrade. Kravet ökar på oss som företag att behandla personuppgifter på ett korrekt och tryggt vis.

När man bokar en vistelse hos oss ingår man ett avtal med Östarps Gästgivaregård där man godkänner att vi lagrar relevanta personuppgifter. De personuppgifter vi lagrar är; namn, hemadress, telefonnummer, e-post samt eventuella matallergier. Vi lagrar endast de personuppgifter vi måste för att kunna genomföra tjänsten ni köpt av oss och för att göra er vistelse hos oss så bra som möjligt.

Vi lagrar personuppgifter i 2 år efter er vistelse om ni inte återkommer som gäster till oss.
Efter 2 år raderas alla era personuppgifter hos oss. Ni får också gärna kontakta oss på telefon eller på e-post så kan vi plocka bort er manuellt.

Som gäst hos oss har man alltid rätt att begära ett utdrag på vilka personuppgifter vi lagrat om er och ni har även rätten att be oss att radera er från våra system. Ber man om att bli raderad från våra system tar vi bort alla personuppgifter vi lagrat. Förfrågningar om att få ett utdrag om lagrade uppgifter eller att bli raderad från våra system görs till info@ostarpsgastis.se eller på telefonnummer 046-802 29 och kommer att behandlas inom 48 timmar.

Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte i rätten att kunna bli raderad ut våra system utan dessa räknas som affärshemligheter.

Östarps Gästgivaregård kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring eller andra tekniska tjänster för webbplatsen.
Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till gästens personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt oss. Östarps Gästgivaregård behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och våra underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Östarps Gästgivaregård.

Östarps Gästgivaregård kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller brandmyndighet eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Östarps Gästgivaregård annars är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Vi hoppas att ni ska känna er trygga med att vi hanterar era personuppgifter på ett tryggt sätt.
Har ni några som helst frågor eller funderingar kontakta oss, vi hjälper gärna till!
Ni når oss på; info@ostarpsgastis.se eller på telefonnummer 046-802 29.